วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

บัญชีเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3

บัญชีเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3
------------------------------
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับบที่ 3)
2) บัญชีเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 3
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1036 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2557
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2557


9 ความคิดเห็น:

 1. การปรับเงินเดือนบัญชี ๓ เป็นการขึ้นเงินที่ไม่ยุติธรรมสำหรับผู้ที่ทำงานที่มีอายุงาน ๑๐ -๒๐ ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมาก แต่กรมฯ ไม่เห็นความสำคัญของผู้มีประสบการณ์ ก่อนจะมาเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นเด็กมาก่อน เมื่อก่อนเงินเดือนก็น้อย ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้จ่ายมากเหมือนกัน ยิ่งในปัจจุบันนี้ค่าครองชีพสูง ความเป็นอยู่ก็ลำบาก มีหนี้สินและภาระครอบครัวที่้ต้องรับผิดชอบ ทางแก้ไข ขอให้กรมฯ พิจารณาปรับเงินขึ้นให้ ๕-๑๐% ของฐานเงินเดือนใน ๒ ปี ที่ล่วงมาแล้ว (กรณีผู้ที่ได้เต็มขั้นไม่เกี่ยว) ถ้าหากกรมฯ มองเห็นถึงความสำคัญของผู้ใหญ่เหมือนกันกับผู้น้อย ก็ขอให้พิจารณาถึงหลักความเป็นจริง เพราะข้าราชการเป็นเส้นเลือดใหญ่ของแผ่นดิน (ผู้ใหญ่ก็มีหัวใจ มีความรู้สึกเหมือนกัน ความรับผิดชอบทั้งการงาน และด้านครอบครัวก็สูง)

  จาก ข้าราชการท้องถิ่นร่วมสมัย (อยู่จนเป็นยาย)


  ตอบนำออก
 2. เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ ๑ กรมฯ ปรับเงินเดือนทีไร ไม่ยุติธรรมเลย ปรับให้กลุ่มเงินเดือนน้อย อายุงานน้อย ปรับอยู่ได้ ซ้ำแล้วซ้ำอีก ถ้าจะปรับให้ดีจริงควรจะปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นร้อยละ ซึ่งคิดว่าการคิดแบบนี้น่าจะทันสมัยอยู่ เดี๋ยวนี้ เงินเดือนของกลุ่มอายุงานน้อย เท่ากับเงินเดือนกลุ่มที่บรรจุมาแล้ว ๑๕-๒๐ ปี คิดได้อย่างไร

  ตอบนำออก
 3. มันเป็นการแก้ผ้าเอาหน้ารอดซะมากกว่าที่จะแก้ไขให้ตรงจุด ยิ่งกรณีเงินเดือนข้าราชการครูยิ่งไปกันใหหญ่ยกยอกันจนครูลอยอยู่บนฟ้าแต่กาฝากเยอะจัง ดูเด็กสมัยนี้ซิ อ่านหนังสือกันแทบไม่ออกเลย ไม่รู้จะกดขี่ทางความคิดขนาดไหน

  ตอบนำออก
 4. ยุคตกต่ำของคนท้องถิ่นรุ่นบุกเบิกไงครับ คนเขียน หลับหูหลับตาเขียนไป ไม่คิดถึง ความเป็นมาของคนรับราชการ ก็อย่างว่าแหละครับ คนท้องถิ่น (ข้าราชการประเภท 2)

  ตอบนำออก
 5. ควรปรับให้ราชการที่ทำงานนาน 10-20 ปี เปนเปอเซนต์ จะดีกว่ามั้ยท่าน

  ตอบนำออก
 6. เพิ่งโอนมา 5-6 ปี เงินเดือนตันมา 3 ปี ปรับทีไร ไม่ได้กะเขาซักกะบาท เสียใจอยู่ทุกวันนี้ ปลอบใจตัวเองว่าวาสนาไม่มี

  ตอบนำออก
 7. อายุราชการปาเข้าไป 30 ปี มีประสบการณ์ ความรู้ ประสบการณ์ ไอเดียมากมาย แต่ท้องถิ่นไม่ต้องการพัฒนา เพราะไม่ได้เปอร์เซ็นต์ อยู่อย่างไฟเกือบมอด จะกลายเป็นคนที่มองแต่ตัวเอง เพราะมองคนอื่นทีไร ต้องถอนหายใจทุกที

  ตอบนำออก
 8. ได้ยินว่าบัญชี3จะใช้เร็วๆนี้ยิ่งรู้สึกหดหู่มากเพราะน้องๆที่บรรจุเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเงินเดือนจะแซงหน้า ปรับทีไรก็กลุ่มเดิมที่ได้คนที่ไม่ได้ก็ยังไม่ได้สักที ทำได้ยังไง

  ตอบนำออก
 9. คำถามที่ไร้คำตอบจริงจริงสำหรับเรื่องการปรับเงินเดือนสำหรับพนักงานที่ทำงานมามากกว่า 10 ปี และไม่มีปริญญาโท กรมส่งเสริมฯคงไม่เห็นความสำคัญ เฉกเช่น ก.พ. ไหนเห็นคุยว่า จะนำเข้ามาปรับใช้ แต่สร้างความเป็นธรรม น่าจะมีคำตอบให้ผู้คนเหล่านั้นก็จะดี

  ตอบนำออก