วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ระเบียบ มท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๕


  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
  • ระเบียบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น