วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ทุนการศึกษาของ อปท. (ตอนจบ)

        คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห้นว่า กระทรวงมหาดไม่สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้


ที่มา= http://www.thailocalgov2013.com/upload/112013_112556.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น