วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล(นอกระดับควบ)

  • หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ(นอกระดับควบ)
  • หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล(นอกระดับควบ)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น