วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ก.พ. รับรองวุฒิ ป.บัณฑิต สาขาการจัดการและการประเมินโครงการ

              " คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการและการประเมินโครงการ สำนักงาน ก.พ. รับรอง เป็นประกาศนียบัติทางการจัดการ
               การจัดการและการประเมินโครงการ เป็นประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ดังนั้นจึงตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น