วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่


  • หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง(การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่) 13 มีนาคม 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น