วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น