วันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล

การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล การกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น