วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บัญชีเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี4


ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้ใช้บัญชีเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี4 โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557ประกาศ ณ วันที่  21  พฤษภาคม  2558

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น