วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง[ในระบบแท่ง] [Broadband]

- การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง[ในระบบแท่ง] [Broadband]
- การกำหนดเลขที่ตำแหน่งในระบบแท่ง Broadband
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง [ในระบบแท่ง] [Broadband]
- บัญชีปรับปรุงสายงานจากระบบซีเป็นระบบแท่ง [Broadband]
- บัญชีการเทียบตำแหน่งและระดับในระบบซีเป็นระบบแท่ง [Broadband]


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น