วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

บัญชีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
-บัญชีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น