วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การใช้วุฒิปริญญาโท มาลดระยะเวลาในการเลื่อนระดับ

                         การใช้วุฒิปริญญาโท มาลดระยะเวลาในการเลื่อนระดับนั้นอาจทำให้เข้าใจว่า หากมีวุฒิปริญญาโทแล้ว จะดำรงตำแหน่งในระดับละ 1 ปี นั้น ซึ่งการใช้วุฒิปริญญาโท นั้นจะใช้ได้กี่ครั้งนั้นต้องดูข้อเท็จจริงของแต่ละคนว่าจะครบเงื่อนไขในการเลื่อนช่วงใด หรือไม่ เพราะแต่ละคนมีเงื่อนไข ที่แตกต่างกัน จึงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละรายๆไป
ทำไมบางรายจึงดูเหมือนว่าใช้ได้หลายครั้ง แต่หากใช้กันจริงๆ แล้ว จะใช้ได้ครั้งเดียว สรุปก็คือครั้งเดียว เพราะหากใช้ครั้งแรกแล้ว พอจะใช้ครั้งที่ 2 ก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ส่วนผู้ที่ไม่ได้ใช้ครั้งแรก พอจะใช้ครั้งที่ 2 (เลื่อน 4ไป 5) ก็จะเข้าหลักเกณฑ์ 

------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น