ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
{getButton} $text={คลิกดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่นี่} $icon={link} $color={#ff00ff}


- ดาวน์โหลดบัญชีเรียกรายงานตัว รอบที่ 1บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำแนกตามภาค/เขต และตำแหน่ง

- ภาคเหนือ เขต 1

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 {getButton} $text={คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด} $icon={link} $color={#ff00ff}

ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
{getButton} $text={คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด} $icon={link} $color={#ff00ff}


- ภาคเหนือ เขต 2

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
{getButton} $text={คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด} $icon={link} $color={#ff00ff}

ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก


-กลุ่มภาคกลาง เขต 1

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ


- กลุ่มภาคกลาง เขต 2

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ


- กลุ่มภาคกลาง เขต 3

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ


- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ


- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก


- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ


- กลุ่มภาคใต้ เขต 1

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ


- กลุ่มภาคใต้ เขต 2

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า